Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  • BEAN Bakery

  • Nhà số 33, khu dân cư Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam
  • +84 (369) 168 079
  • [email protected]
Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang
Visit us: Our office is open Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:00 p.m.